Impresos Obres

OPME1: Obres Menors ordinàries (Declaració Responsable) OPME2: Obres Menors elements publicitaris menors (DR) OPME3: Obres Menors tanques (Llicència) OPME4: Obres Menors connexions (L) OPME4a: connexió elèctrica OPME4b: connexió de telecomunicacions OPME4c: connexió de gas natural OPME4d: connexió a la xarxa de clavegueram OPMA1: Obres Majors Edificació/Construcció (L/DR) OPMA2: Obres Majors Enderrocament (L) OPMA3: Obres Majors Elements Publicitaris Majors (L) OPO1:

» Llegir més

Campanya d’Enquestes de Mobilitat en l’Àrea Metropolitana d’Alacant-Elx

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana iniciarà una campanya de treballs de camp que, entre d’altres, inclou la realització de 13.500 enquestes telefòniques domiciliàries per a conéixer la mobilitat dels residents en els huit municipis de l’àrea que són, els dos centres principals, Alacant, Elx i els municipis de Crevillent, el Campello, Mutxamel,

» Llegir més