Mini horts

L´agricultura urbana contribuix a reduir la pol·lució i millorar la qualitat de l´aire. A més, exercixen un paper important en la millora de la qualitat paisatgística del municipi, transformant espais degradats en espais productius i recreatius. En l´actualitat, Mutxamel compta amb un àrea d´horts urbans en els Jardins del Palau de Penyaserrada, conoguts com els Minihorts. Les persones que estiguen

» Llegir més

Hort Municipal Sostenible

El curs està dirigit a qui s´interesse en l´agricultura sostenible i consta de sessions teòriques i pràctiques, en les quals s´aprendran, entre altres, les característiques de l´hort, les principals varietats conreades en el municipi, pràctiques culturals respectuoses amb el medi. La programació és anual i està dividida en els mòduls següents: – Mòdul 1: Fonaments agronòmics i prevenció de riscos.

» Llegir més