Servici de direcció de l’execució i coordinació de seguretat i salut de l’obra d’Edifici per a Espai Jove a Mutxamel

Acord d’Adjudicació

Data de formalització del contracte 25 de gener de 2018

 

Please follow and like us: