Hort Municipal Sostenible

El curs està dirigit a qui s´interesse en l´agricultura sostenible i consta de sessions teòriques i pràctiques, en les quals s´aprendran, entre altres, les característiques de l´hort, les principals varietats conreades en el municipi, pràctiques culturals respectuoses amb el medi. La programació és anual i està dividida en els mòduls següents: – Mòdul 1: Fonaments agronòmics i prevenció de riscos.

» Llegir més

Cursos per a manipuladors d’aliments

L´Agència de Desenvolupament Local, organitza Cursos en Matèria d´Higiene Alimentària per a Manipuladors d´Aliments. D´esta manera empresaris i treballadors poden accedir a esta formació en el municipi de Mutxamel i aconseguir el carnet de manipulador d´aliments autoritzat segons Reglament CE NÚM. 852/2004 vàlid per a tota Espanya. Podeu fer el curs de la manera següent: FORMACIÓ E-LEARNING (CURS ONLINE): A través de la pàgina web http://www.asonaman.es,

» Llegir més

Cursos informàtica i Noves Tecnologies

CURSOS PER A PARES I MARES Nivell d´Iniciació: Introducció a la informàtica. Sistema Operatiu. Nivell de Continuació Processador de Textos: Word o Open Office Writer Internet i correu electrònic. Nivell Avançat Fulla de de càlcul: Excel i Open Office Calc. Document (pdf) MAJORS A partir de 60 anys Programació i contingut de cursos formatius: Introducció a la informàtica. Sistema Operatiu.

» Llegir més