Atenció jurídica a la dona

El servei d´Atenció Jurídica a la Dona és un servei públic i gratuït dirigit a totes les dones de Muxtamel que oferix informació, assessorament i intervenció jurídica extrajudicial en totes aquelles matèries que els afecten, entre altres: JUSTÍCIA GRATUÏTA: informació dels requisits necessaris i, si escau, facilitació de la documentació i derivació al SOJ per a l´obtenció del dret al

» Llegir més