Proves d’accés-ingrés a ensenyances professionals i ielementals curs 2018-2019 en el Conservatori

Es publiquen les dates corregides d’inscripció i les de realització de les proves d’accés a ensenyances professionals (convocatòria de juny) així com les dates d’inscripció per a les proves d’accés/ingrés a ensenyances elementals per al curs 2018-2019 en el Conservatori de Mutxamel.

Document (pdf)

Ensenyances Elementals:

Prova d’Ingrés a Primer Curs de Ensenyances Elementals (pdf)

Continguts per a accés a curs diferent de 1r d’Ensenyances Elementals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Elementals (pdf)

Ensenyances Professionals

Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts de llenguatge musical per a l’accés a 2n curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Professionals (pdf)

Please follow and like us: