Proves d’accés-ingrés a ensenyances professionals i ielementals curs 2018-2019 en el Conservatori

Es publica el nombre de VACANTS PROVISIONALS per especialitats per a les diferents Proves d’Accés o Ingrés que se celebraran Al Setembre de 2018 en el Conservatori de Mutxamel.

Vacants provisionals(pdf) [publicadt 23/07/2018]

Es publica el BAREM CORRECTOR aprovat en Consell ·Escolar en el que es puntua els següents criteris, previs a les proves que se celebraran el 5 de Setembre de 2018 per a ingrés a 1r curs d’Ensenyances Elementals.

Els criteris puntuats són:

– Per edat
– per tindre germans en el centre
– per haver cursat Iniciació en el Conservatori de Mutxamel
– per estar empadronats a Mutxamel.

Per a qualsevol reclamació o esmena d’errors, posen-se en contacte amb nosaltres a través del següents email: conservatorio@mutxamel.org

Barem corrector(pdf) [publicat 23/07/2018]

 

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les proves d’accés a Ensenyances Professionals en la convocatòria de Setembre de 2018.

Llistat definitiu d’admesos(pdf) [publicat 23/07/2018]

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL d’admesos a les proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria de Setembre 2018.

LListat provisional admesos (pdf) [publicat 16/07/2018]

S’obri un període de reclamacions de 2 dies hàbils per a esmenar possibles errors.
Posen-se en contacte a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les PROVES D’INGRESO/ACCESO a ENSENYANCES ELEMENTALS que es realitzaran Al Setembre de 2018 amb esmena d’errors a dia 12 de juliol de 2018.

Llistat definitiu admesos amb esmena d’errors (pdf) [publicat 13/07/2018]

Es publiquen els LLISTATS DEFINITIUS d’admesos a les PROVA D’ACCESO/INGRESO A ENSENYANCES ELEMENTALS per al curs 2018-2019. Convocatòria única Setembre de 2018

Llistat definitiu admesos (pdf) [publicat 26/06/2018]

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS a les PROVES D’ACCÉS I INGRÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS que se celebraran Al Setembre de 2018.

S’obri un termini de dos dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors.

Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Llistat provisional admesos (pdf)

 

Es publiquen les NOTES DEFINITIVES de les proves d’accés a PROFESSIONAL celebrades dilluns passat 11 de juny de 2018, amb l’assignació de places en cada especialitat.
Es cridarà per telèfon a cada alumn0 que ha obtingut plaça per a informar-los de la data de MATRICULACIÓ.

Per a qualsevol consulta no dubten a escriure’ns al següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Notes definitives (pdf)

 

Després de la realització de la PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS, en la seua Convocatòria de Juny, es publiquen les NOTES PROVISIONALS de les dites proves.

Notes provisionals (pdf)

S’obri un termini de tres dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors. Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Es publica les VACANTS PROVISIONALS per a Ensenyances Professionals. Curs 2018-2019

Vacants provisionals (pdf)

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’alumnes admesos a les proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS. Convocatòria de Juny.

Llistat definitiu (pdf)

 

Es recorda que les proves es realitzaran el Dilluns 11 de Juny a les 9:30 hores en la 2a planta del Centre Social Polivalent on està ubicat el Conservatori de Mutxamel.

El dilluns 11 de Juny a les 9:30 hores es passarà llista i es distribuirà als alumnes en els diferents tribunals.

L’orde de les proves serà el següent:

1. INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA a triar entre 3 que aportarà cada alumne. Cada alumne ha de proporcionar 2 còpies al tribunal. El tribunal pot demanar a l’alumne que interprete més d’una obra si així ho considera.

2. LLENGUATGE MUSICAL

3. LECTURA A PRIMERA VISTA

Es publica la COMPOSICIÓ dels diferents tribunals per a les proves d’accés a Ensenyances Professionals que tindran lloc Dilluns Que Ve 11 DE JUNY DE 2018 a les 9:30 hores

Document (pdf)

 

Es publiquen les dates corregides d’inscripció i les de realització de les proves d’accés a ensenyances professionals (convocatòria de juny) així com les dates d’inscripció per a les proves d’accés/ingrés a ensenyances elementals per al curs 2018-2019 en el Conservatori de Mutxamel.

Document (pdf)

Ensenyances Elementals:

Prova d’Ingrés a Primer Curs de Ensenyances Elementals (pdf)

Continguts per a accés a curs diferent de 1r d’Ensenyances Elementals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Elementals (pdf)

Ensenyances Professionals

Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts de llenguatge musical per a l’accés a 2n curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Professionals (pdf)

Please follow and like us: