Hort Municipal Sostenible

El curs està dirigit a qui s´interesse en l´agricultura sostenible i consta de sessions teòriques i pràctiques, en les quals s´aprendran, entre altres, les característiques de l´hort, les principals varietats conreades en el municipi, pràctiques culturals respectuoses amb el medi.

La programació és anual i està dividida en els mòduls següents:

– Mòdul 1: Fonaments agronòmics i prevenció de riscos.
– Mòdul 2: Introducció als cultius agraris: producció ecològica.
– Mòdul3: Generació i cura d´un hort. Models d´explotació agrícola.
– Mòdul 4: Sanitat vegetal i maneig de l´agrosistema.
– Mòdul 5: Les plantes en el nostre territori: principals grups de plantes que conformen la diversitat d´espècies silvestres i conreades a l´horta alacantina.
– Mòdul 6: Fisiologia vegetal aplicada I.
– Mòdul 7: Nutrició. Fisiologia vegetal aplicada II.
– Mòdul 8: L´empresa agrària, economia i innovació.
– Mòdul transversal 9. Varietat Tomata Muchamiel
– Mòdul transversal 10. Agroforestería i embornal de CO2

Per a realitzar la inscripció cal omplir la instància i presentar-la a l´Oficina Municipal d´Atenció al Ciutadà (OMAC) fins al dia abans d´inici de cada mòdul.

Aquesta formació està subvencionada per l’Excma. Diputació d’Alacant, dins de la Línia 5.- Horts urbans municipals – Despesa corrent de la convocatòria i per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant para per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de foment i desenvolupament local de la Diputació Provincial d’Alacant.

Més informació:
Unitat Ambiental i de l´Agenda 21
Tel.: 96 595 69 60

Instància inscripció a cursos (pdf)

Please follow and like us: