Calendari escolar 2018-2019

Les activitats escolars del curs acadèmic 2018-2019 s’iniciaran i
finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

1. En Educació Infantil i Educació Primària s’iniciaran el 10 de
setembre de 2018 i finalitzaran el 20 de juny de 2019.

2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 10
de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

3. En Formació Professional s’iniciaran el 10 de setembre de 2018
i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

Excepcionalment, l’alumnat que curse programes formatius de qualificació
bàsica iniciarà les activitats escolars el 20 de setembre de 2018
i finalitzarà el 14 de juny de 2019.

L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica
de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 10 de setembre de
2018 i finalitzarà el 18 de juny de 2019.

4. En formació de persones adultes començaran el 18 de setembre
de 2018 i finalitzaran el 14 de juny de 2019.

5. En ensenyaments esportius reglats i artístics començaran el 24 de
setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

6. En ensenyaments d’idiomes començaran l’1 d’octubre de 2018 i
finalitzaran el 25 de juny de 2019.

Els períodes de vacacions del curs escolar 2018-2019 seran els
següents:

1. Vacacions de Nadal: des del 24 de desembre de 2018 al 6 de
gener de 2019, ambdós inclosos.

2. Vacacions de Pasqua: des del 18 al 29 d’abril de 2019, ambdós
inclosos.

Durant el curs escolar 2018-2019 seran festius els dies següents:

9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre, Festa de Tots Sants

6 de desembre, Dia de la Constitució

19 de març, Sant Josep

1 de maig, Festa del Treball

Resolució de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019

Please follow and like us: