Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats a desenvolupar en l’ámbit de la participació ciutadana-relacions amb les urbanitzacions

Any 2017

Document (pdf)

Please follow and like us: